Δωμάτια Αιμιλίνα
Πλατύς Γιαλός, Σίφνος

τηλ.: 2284071108
κιν.: 6942563095

Οι τιμές

Οι τιμές των δωματίων μας κυμαίνονται μεταξύ 45€ και 70€ και εξαρτώνται από την περίοδο και τη διάρκεια της διαμονής σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται.

 

ΑΙΜΙΛΙΝΑ | ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΤΙΜΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δωμάτια Αιμιλίνα | Ελληνικά Rooms Aimilina | English © created by: Lysiteleia